Wednesday, February 1, 2012

ALLAH MENJAWAB BILA KITA MEMBACA AL-FATIHAH :Apabila hamba-KU mengucapkan:Alhamdulillahi rabbil 'alamin(segala puji tertentu bagi allah,tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam)

AKU menjawab:hamdani 'abdi(hambaku memujiku)

Apabila hamba-KU mengucapkan:

Arrahmanirrahim(Yang maha pengasih lagi maha penyanyang)

AKU menjawab:

'Atsna alayya 'abdi(hambaku menyanjungiku)

Apabila hamba-KU mengucapkan:

Maliki yaumiddin
(Maha penguasa hari kemudian)

AKU menjawab:

Majjadani abdi
(hambaku mengagungkanku)

Apabila hamba-KU mengucapkan:

iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
(kepda engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan)

AKU menjawab:

Hadza bayni wa bayna abdi,wali abdi wa saala
(inilah bahagianku dan bahagian hambaku yg dimintanya)

Apabila hamba-KU mengucapkan:

Ihdinash siratal mustaqim,siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhaalin
(pimpinlah kami ke jalan yang lurus,yakni jalan yang tidak engkau murkai dan tidak pula jalan orang yang sesat)

AKU menjawab:

Hadza li abdi,wali 'abdi ma saala
(inilah bahagian hambaku,untuk apa yang dimintanya)

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...